*Nâng chén trà tạ một năm ấm no Thưởng mứt xuân cảm ơn một năm hạnh phúc* Cuối năm là lúc để Artstuff nhìn lại chặng đường của mình trong năm 2019. Year end Party là buổi tổng kết của Artstuff với những thành quả đạt được, những thiếu sót cần khắc phục và những định hướng trong tương lai.

Nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đối với công tác PCCC.Nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đối với công tác PCCC.Nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công ty, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đối với công tác PCCC.

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tri ân phái đẹp, những bóng hồng đáng yêu. Nhằm tạo chế độ phúc lợi tốt cũng như quan tâm đời sống văn hóa tinh thần của nhân viên.

Tổ chức BBQ tại công ty? Bartender tại công ty? Ngạc nhiên chưa? Với Artstuff - Không gì là không thể!

  • 1